Hrvatska akreditacijska agencija je temeljem provedenog postupka ocjenjivanja izdala "Procesnoj opremi"

Potvrdu o akreditaciji br. 6402
prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17020


Temeljem "Pravilnika o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom" NN 138/08, čl.18, st. 5., potrebno je jedanput godišnje provjeriti i po potrebi podesiti sigurnosne ventile. Ove poslove može obavljati samo Laboratorij za ispitivanje i podešavanje ventila sigurnosti akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17020 i potvrđen od strane Hrvatske akreditacijske agencije, što tvrtka "Procesna oprema" d.o.o. jest.

Ako imate potrebe za uslugama servisa, ispitivanja i podešavanja ventila sigurnosti, slobodno se javite s punim povjerenjem.